14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat Prezydium Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych

W dniu 30 października 2009 roku w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7 A, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Przemyśla, reprezentujących różne segmenty i obszary życia społecznego, gospodarczego oraz naukowego. Tematem spotkania było przyjęcie regulaminu MROP oraz wybór Prezydium.

Projekt regulaminu MROP został opracowany przez Grupę Inicjatywną, wybraną na spotkaniu przedstawicieli trzeciego sektora w m-cu czerwcu br., a następnie poddany szerokiej konsultacji z organizacjami, pozwalającej na wszechstronną jego ocenę. W procesie konsultacji zgłoszono wiele wniosków i propozycji zmian, także pod względem praktycznym: zgłoszono m.in. uwagi techniczne, dotyczące redakcji tekstu, ujednolicenie nazewnictwa oraz doprecyzowanie niektórych zapisów.
Zamysłem członków Grupy Inicjatywnej było przygotowanie czytelnego, przejrzystego Regulaminu, który w trakcie obowiązywania dostosuje się do realiów.
Przewodniczący zebrania P. Jan Piszak, reprezentujący Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy, odczytywał propozycje zmian, które kolejno poddane zostały pod dyskusję oraz głosowanie. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie regulamin Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych został przyjęty.

Druga część zebrania dotyczyła wyboru nowego Prezydium MROP.
Spośród obecnych na spotkaniu zgłoszono sześć kandydatur, podając przy tym krótką ich charakterystykę. Po głosowaniu i ogłoszeniu krótkiej przerwy, Prezydium ukonstytuowało się następująco:
- Jan Piszak, Przewodniczący
- Andrzej Juszczyk, pierwszy zastępca
- Stanisław Paluch, drugi zastępca
- Krystyna Makara, sekretarz
- Alicja Chruścicka, członek
- Ryszard Miłoszewski, członek

Przewodniczący zebrania poinformował zebranych o możliwości zgłaszania do Prezydium Rady przedstawicieli Komisji Problemowych, które, w myśl Regulaminu mogą tworzyć minimum 3 organizacje pozarządowe. Termin zgłaszania przedstawicieli Komisji upływa z końcem miesiąca listopada br.
Prowadzący dodał, iż Miejska Rada Organizacji Pozarządowej rozpoczyna działalność od początku, jednakże wcześniejsze sprawdzone inicjatywy oddolne powinny nadal funkcjonować, chodziło o tzw. Grupy Robocze, które zostały utworzone przez same organizacje pozarządowe.
Podziękował również członkom Prezydium Rady I kadencji za zaangażowanie nad tworzeniem podstaw współpracy oraz integrację organizacji.
Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych przebiegało w przychylnej atmosferze, pełnej zrozumienia i woli współpracy.
 

Szanowni Państwo-
Kilkumiesięczna dyskusja nad uaktywnieniem MROP została zakończona.
Formuła MROP jest otwarta, członkowie nowo wybranego Prezydium zapraszają do współpracy w realizacji celów określonych Regulaminem. 


Przewodniczący                                                             Sekretarz

    Jan Piszak                                                              Krystyna Makara

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 05-11-2009 10:01
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 14:38