13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WTZ przy ul. Batorego

Warsztat Terapii Zajęciowej

przy Spółdzielni Niewidomych „START”
37-700 Przemyśl, ul. Batorego 22, tel. (016) 678-69-68


Warsztat Terapii Zajęciowej w Spółdzielni Niewidomych START w Przemyślu istnieje od 1 lipca 1993r. Działania WTZ zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej według, którego WTZ realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego „samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości”.

Zasady funkcjonowania WTZ oraz sposób finansowania określa również umowa nr 1 z dnia 25 listopada 2002 r. zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Przemyślu, a Spółdzielnią Niewidomych START w Przemyślu. Rehabilitacja  uczestników odbywa się zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji i obejmuje:

1) usprawnienia ruchowe;

2) rehabilitację społeczną;

3) rewalidację psychologiczną;

4) terapię zajęciową;

5) rehabilitację zawodową;

6) współprace z rodziną.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 14. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności posiadają wskazania do terapii.
Obecnie na rehabilitacji w WTZ przebywa 40 osób.

Koszty związane z działalnością  Warsztatu Terapii do 2006 r. w 100% finansowane były z PFRON. Od 2007 r. finansowane są z dwóch źródeł, tj. przez PFRON i przez Powiat Grodzki.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę i odbywają się w kilku pracowniach; komputerowej, plastyczno-muzycznej, gospodarstwa domowego, krawiecko-wikliniarskiej, nauki zawodu, robótek ręcznych, plecionkarstwa i makramy.

JPGLogo

Opublikował:  | Data publikacji: 03-11-2009 08:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-03-2014 12:37