11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gmina Miejska Przemyśl - ogłoszone konkursy na realizację zadań w 2010 r.

Prezydenta Miasta Przemyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
i sportu:

a) organizacja zajęć sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży przez Uczniowskie Kluby Sportowe,

b) organizacja przez stowarzyszenia kultury fizycznej miejskich imprez sportowych, w tym o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

Termin składania wniosków upływa w dniu 4 grudnia 2009 r. (nie liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje zawiera załącznik do Zarządzenia Nr 298/09 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 listopada 2009 r.

Pobierz dokumenty ze strony: http://www.przemysl.pl/bip/prawo_lokalne/zarzadzenia/700/11922.html

Przygotowała: M. Kroczek

DOTNULL (61,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 02-11-2009 14:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-11-2009 12:06