19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu poprzez:
1) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych;
 
2) finansowanie staży dla osób niepełnosprawnych;
 
3) przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej oraz na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 
4) refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne;
 
5) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej;
 
6) zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
 
7) dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego. 
  

Kontakt z jednostką realizującą zadanie

ul. Katedralna 5, tel. 0-16 6785980, 0-16 6760082. 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl