8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez:

1) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, i turystyki osób niepełnosprawnych;

3) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika;

4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym;

5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;

6) finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.


Kontakt z jednostką realizującą zadanie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Dworskiego 98

Wieloosobowe Stanowisko ds. Rehabilitacji Społecznej

tel. 0-16 675 02 37
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl