Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez:

1) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, i turystyki osób niepełnosprawnych;

3) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika;

4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym;

5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;

6) finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.


Kontakt z jednostką realizującą zadanie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Dworskiego 98

Wieloosobowe Stanowisko ds. Rehabilitacji Społecznej

tel. 0-16 675 02 37