10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Już po raz trzeci odbył się w Przemyślu Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Pokochaj siebie i dawaj siebie innym

Niektórzy zadają pytanie, jaki jest sens organizowania Dnia Walki z Ubóstwem? Czy nie jest to obraza ludzi ubogich, kosztem których bogaci oraz rządzący, wobec narastających problemów społecznych, chcą poprawiają sobie samopoczucie? Czy nie byłoby lepiej zorganizować jakąś kwestę lub zbiórkę i wspomóc w ten sposób biednych? Kontynuując ten tok myślenia można zadać bardziej ogólne pytanie: czy i jak dzisiaj pokazywać ludzi i instytucje działające w sferze pomocy; czy dobro obroni się samo?

Warto choć przez chwilę zastanowić się nad intencjami pomysłodawców obchodów Dnia Walki z Ubóstwem w Polsce. Przede wszystkim należy oddać głos Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który w 2007 r. zaapelował do przedstawicieli samorządów lokalnych, mediów, organizacji obywatelskich oraz wszystkich wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka, aby włączyli się w działania i jak najszerzej wspomogli inicjatywę zorganizowania 17 października 2007 r. obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Na apel Rzecznika odpowiedziały także przemyskie organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy społecznej, które wystąpiły do Prezydenta Miasta Przemyśla z propozycją wspólnego uczczenia rocznicy Dnia Walki z Ubóstwem. W zamierzeniu inicjatorów właśnie ten dzień miał pokazać ile osób i instytucji jest na co dzień zaangażowanych w pracę na rzecz osób potrzebujących, marginalizowanych i wykluczonych społecznie, jakie są możliwości instytucjonalne i pozainstytucjonalne w niesieniu im pomocy oraz co indywidualnie każdy człowiek może zrobić dla drugiego, w ramach swoich nawet skromnych możliwości.

Program Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w roku 2007 obejmował konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem ubóstwu, zarówno w województwie podkarpackim, jak i samym Przemyślu oraz działalności organizacji pozarządowych. Ważnym dopełnieniem tego dnia było spotkanie z przedstawicielami władz i podopiecznymi w schronisku dla bezdomnych, prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Uczestnicy zapoznali się z działalnością ośrodka oraz wysłuchali świadectw podopiecznych schroniska. Wiele z tych osób po raz pierwszy w życiu przekroczyło próg schroniska, co wywarło na nich duże wrażenie.

Z kolei w roku 2008 obchody Dnia Walki z Ubóstwem odbyły się w ramach dni otwartych Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Przybyli na spotkanie, w tym licznie reprezentowana młodzież przemyskich szkół, zwiedzili Centrum Charytatywne im. ks. Jana Balickiego, a także  wzięli udział w sesji tematycznej poświęconej m.in. współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi i podmiotami kościelnymi w zakresie przeciwdziałania ubóstwu, zjawisku niedożywienia na Podkarpaciu oraz realizacji rządowego programu w zakresie dożywiania w latach 2000-2008 w Przemyślu.


Program tegorocznego Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, pod hasłem „Dużo robimy osobno, zróbmy jeszcze więcej wspólnie”, w Przemyślu obejmował projekcję filmu „Skopani” oraz dzień otwarty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W słowie wprowadzającym, pani Danuta Wiech, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przybliżyła genezę obchodów Dni Walki z Ubóstwem na świecie, a także początki spotkań rocznicowych w Przemyślu. Jak zauważyła, Dzień Walki z Ubóstwem jest dniem godności, wspólnych spotkań i zgromadzeń, dniem refleksji i wypowiedzi – nie tylko osób niosących pomoc, ale także doznających szkód i cierpienia; dniem, który przyczynia się do zmiany spojrzenia. Korzystając z okazji podziękowała wszystkim, którzy od trzech lat organizują obchody w mieście.

Seans filmowy w Kinie „Centrum” zgromadził licznie przybyłą młodzież ze szkół średnich, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych. Kanwę filmu stanowił jeden dzień i noc z życia dwóch przyjaciół, bezdomnych, wypełniony włóczęgą, proszeniem o jałmużnę, czy po prostu nabieraniem ludzi. Przy okazji poznajemy ich historię życia, marzenia i troski dnia codziennego. Kiedy na swojej drodze spotykają dwie przypadkowe osoby, dochodzi do tragedii; wskutek dotkliwego pobicia jeden z bezdomnych umiera, a drugi resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Chcieliśmy pokazać jacy są bezdomni, których nie można zaszufladkować; oni też pragną, marzą, ale mają jeszcze uczucia, które nie zdążyli przepić, szukają ludzi, którzy wyciągną do nich rękę; czasami nie potrafią o tę pomoc poprosić, fałszywy wstyd, duma; nikt bezdomności sobie nie wybierał – wyjaśnił po pokazie odtwórca jednej z głównych ról, przybyły z Wrocławia, gość spotkania pan Wiesław Pietrzak. Jego poruszające świadectwo życia mocno przemówiło do wszystkich obecnych. Opowiadał o swoim życiu rodzinnym, o bezdomności, trudnej drodze do życia w trzeźwości. Odpowiadając na pytania dotyczące własnych doświadczeń życiowych ukazanych w filmie dodał: Gram to co przeżyłem, za wyjątkiem tego kopania. Na pewnym etapie swojego życia odnalazł drogę do schroniska dla bezdomnych, które nazwał promem przenoszącym do normalności – Straciłeś dom i rodzinę, być może swoje oblicze, schronisko to twój prom w nowe życie, nie na ulicę. Pan Wiesław jest nie tylko aktorem, lecz może przede wszystkim poetą. Jego tomik wierszy rozszedł się błyskawicznie.

Następnie pani Krystyna Makara, reprezentująca Polski Komitet Pomocy Społecznej, przybliżyła zebranym działalność Komitetu, mówiła o konkretnych działaniach w zakresie pomocy społecznej, a także zaprosiła wszystkich chętnych do pomocy i współpracy.

Odnosząc się bezpośrednio do treści zawartych w filmie zauważyła: Zobaczyliśmy w filmie nie tylko to skopanie fizyczne, ale skopanie życiowe, wołanie człowieka o godność, o wolność. Musimy pamiętać, że są to ludzie i tylko ludzie, i musimy umieć patrzeć na to nie tylko w tym Dniu Walki z Ubóstwem, ale przez wszystkie dni roku.

Podsumowaniem tej części obchodów posłużyły słowa wypowiedziane przez pana Wiesława: Pokochaj siebie i dawaj siebie innym; najważniejsze, żeby zajrzeć w siebie, zrozumieć, że każdemu życie daje szansę.

Po zakończeniu pierwszej części obchodów Dnia Walki z Ubóstwem w Kinie „Centrum” zaproszeni goście udali się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie w ramach dnia otwartego wysłuchali prelekcji nt. zjawiska bezdomności w województwie podkarpackim, wygłoszonej przez pana Mirosława Przewoźnika, dyrektora MOPS.

Prelegent poruszył m.in. kwestie rozbieżności różnych definicji bezdomności; w oparciu o dane liczbowe przedstawił skalę zjawisko zarówno w całym kraju, jak również w województwie podkarpackim. Autor poświęcił wiele miejsca ukazaniu systemu pomocy osobom bezdomnym w kontekście współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.   

Przez cały czas trwania spotkania przedstawiciele poszczególnych działów merytorycznych Ośrodka oraz jednostek współpracujących pełnili dyżur, w trakcie którego udzielali informacji i niezbędnych wyjaśnień dotyczących poszczególnych form świadczeń i usług. Przy tej okazji można było zaopatrzyć się w potrzebne wnioski i formularze. W związku z obchodami Dnia Walki z Ubóstwem została przygotowana i wydana broszura informacyjna na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem jest dniem wspólnoty osób zaangażowanych w pracę społeczną, jest dniem solidarności z najbardziej potrzebującymi, jest wreszcie dniem, w którym słyszymy głosy osób na co dzień nie słyszanych. Pozostałe dni w roku mijają „w cieniu” codziennej i mozolnej pracy ludzi sercem oddanych innym ludziom. Bo, jak ktoś zauważył jest to praca wymagająca serca. Ten dzień ma nam przypomnieć, że miarą naszego człowieczeństwa jest otwarcie się na potrzeby drugich, a nade wszystko, że ubóstwo nie jest winą człowieka.

Wracając do postawionego na wstępie pytania uważam, że dobru należy pomóc, gdyż w dzisiejszym zalewie zła nie zawsze będzie ono właściwie słyszane. Dzień Walki z Ubóstwem na pewno ten głos wzmocni, chociaż nie rozwiąże prawdopodobnie żadnego z wielu problemów społecznych.

Oprac. Wydział Spraw Społecznych

Zapraszamy także do Galerii

DOTOrganizatorzy (27,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 27-10-2009 14:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 10:26