15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

IV Finał Konkursu „Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”

Już po raz czwarty Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie" było organizatorem konkursu pod hasłem: „Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”. Patronatem Konkurs objęli: Ks. Arcybiskup Józef Michalik, Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. W sobotę 17 października br. w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbył się uroczysty finał IV edycji tego konkursu. Jego temat brzmiał: „Postać osobowa Ojca Świętego Jana Pawła II jako wielkiego człowieka, kapłana, przyjaciela, dyplomaty, pielgrzyma, nauczyciela itp.”.
Odpowiednio do zakładanych form konkursu napłynęło ok. 1200 prac plastycznych z ponad 60 placówek, 160 literackich i 14 – scenariuszy miniatur teatralno - muzycznych. Uczestnikami konkursu były dzieci przedszkolne, szkolne, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych reprezentujący cała Polskę. Napłynęły również prace z Sadowej Wiszni na Ukrainie. Organizatorzy nagrodzili pracę i zaangażowanie dzieci młodzieży jak i opiekunów. Łącznie przyznano ok. 200 nagród i wyróżnień we wszystkich kategoriach wiekowych.
Blok rozrywkowy poprzedziła uroczysta Msza Święta odprawiona w przemyskiej Archikatedrze przez ks. Prałata Stanisława Zarycha i Zbigniewa Suchego oraz ks. Kanonika Stanisława Czenczka.
Konkurs uzyskał dotację z Programu Operacyjnego - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – FIO, która przeznaczona była na zakup nagród oraz pamiątkowych znaczków – butonów. Inne zadania związane z przebiegiem i organizacją konkursu podejmowane były bezinteresownie przez zespoły wychowawcze świetlic oraz wolontariuszy.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPG„Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”

JPG„Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”

JPG„Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”

Opublikował:  | Data publikacji: 23-10-2009 09:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15