Wysokiej rangi odznaczenie państwowe dla Heidi Wernerus-Neumann - Honorowej Obywatelki Miasta Przemyśla

Jest nam niezmiernie miło poinformować mieszkańców miasta, że pani Heidi Wernerus-Neumann z Paderborn - Honorowej Obywatelce Miasta Przemyśla oraz Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl, z inicjatywy Prezydenta Miasta Przemyśla i na wniosek Wojewody Podkarpackiego zostało przyznane wysokiej rangi odznaczenie państwowe. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04.09.2009 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nagrodą za wybitne dokonania na rzecz współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Polskę z innymi państwami i narodami.

Oficjalna ceremonia odbyła się w Rzeszowie w dniu 20.10.2009 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, a odznaczenie w imieniu Prezydenta Polski wręczył Wojewoda Podkarpacki – Mirosław Karapyta. W tej uroczystości towarzyszył pani Wernerus-Neumann mąż, Prezydent Miasta Przemyśla wraz z Zastępcami, przedstawiciele Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn oraz kilkunastoosobowa grupa mieszkańców Paderborn, która w tym czasie przebywała z wizytą turystyczną  w Przemyślu.

Heidi Wernerus - Neumann już od 1992 r. aktywnie wspiera kontakty polsko-niemieckie w ramach partnerstwa miast Przemyśl-Paderborn, na początku jako radna Rady Miejskiej w Paderborn, a od 1994 r. jako osoba prywatna i założycielka oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Paderborn-Przemyśl. Z jej inicjatywy zostały zorganizowane liczne akcje charytatywne na rzecz osób biednych i niepełnosprawnych, a także rodzin w trudnej sytuacji materialnej w Przemyślu (dostawy lekarstw, odzieży). Przekazując darowizny pieniężne przyczyniła się do budowy i rozwoju Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Przemyślu. W latach 1999 - 2008 przekazane zostały na jego rzecz kwoty o łącznej wartości ok. 10 000 €. Jednocześnie sukcesywnie przekazywane były również dary rzeczowe typu odzież, zabawki, pomoce rehabilitacyjne itp.
Heidi Wernerus-Neumann wspiera wymianę młodzieży polsko-niemieckiej, nieodpłatnie zajmuje się pośrednictwem „au-pair”. Kreuje pozytywny wizerunek Polski
i Polaków poprzez organizację wyjazdów turystycznych dla Niemców z Paderborn i okolic, które w programie uwzględniają zwiedzanie Przemyśla i większych miast Podkarpacia.
Przybliża historię Polski, zwyczaje Polaków poprzez organizowanie w Paderborn co roku spotkań z okazji Święta Niepodległości Polski. Przy tej okazji wygłaszany jest referat tematycznie związany z Polską oraz serwowane jest polskie danie.
Razem z członkami niemieckiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl organizuje przedstawienia teatralne dla dzieci, z których dochód przeznaczany jest na rzecz dzieci potrzebujących w Przemyślu. Przy okazji większych imprez w Paderborn organizuje polskie stoisko z rzemiosłem artystycznym i kulinariami. Stwarza sprzyjający klimat, służy radą i pomocą przy nawiązywaniu kontaktów między różnymi instytucjami na terenie Niemiec i Polski.

opr. Iwona Liweń
Wydział Kultury, promocji i Turystyki

 

JPGFot. G. Karnas (220,86KB)

JPGWysokiej rangi odznaczenie państwowe dla Heidi Wernerus-Neumann - Honorowej Obywatelki Miasta Przemyśla (516,40KB)

JPGFot. G. Karnas (190,55KB)

JPGFot. G. Karnas (229,47KB)

JPGFot. G. Karnas (213,04KB)

JPGFot. G. Karnas (222,80KB)

JPGFot. G. Karnas (195,32KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-10-2009 14:16 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15

Na skróty