22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na zadania w 2010 r. w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci" ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2010 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci  i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci".
Okres realizacji zadania w terminie 01.01 - 31.12.2010 r.
Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których nadrzędnym celem statutowym jest działalność w zakresie rozwijania kultury fizycznej i sportu,
1. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci" obejmują m.in.:
a) zakup i dystrybucja sprzętu sportowego,
b) organizacja szkoleń dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą,
c) organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
d) promowanie sportu dzieci i młodzieży, wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe.
e) organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji letniej „Sportowe wakacje",
Konkurs ma charakter otwarty. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski nadesłane do dnia 16 listopada 2009 roku, projekty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków.
 
Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport powszechny zamieszczono dokument pn. „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania", w którym zawarto wiele wskazówek i uwag, które mogą być pomocne przy planowaniu zadania, tworzeniu wniosku oraz przy rozliczaniu zadania.
 
Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie:
 
Przygotowała: M. Kroczek
 
 
Opublikował:  | Data publikacji: 16-10-2009 15:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-10-2009 15:03