20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Zapraszam na spotkanie w dniu 30 października br. (piątek), o godz. 16.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu przy ul. Kraszewskiego 7 A, poświęcone konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2010".

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany także regulamin Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych, po przyjęciu którego odbędą się wybory do Prezydium Rady.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o imienne zgłoszenie osoby uprawnionej do udziału w głosowaniu (zgodnie z regulaminem MROP każda organizacja jest reprezentowana przez jednego przedstawiciela) wraz z podaniem nazwy organizacji w nieprzekraczalnym terminie do 28 października br. na adres: Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydział Spraw Społecznych ul. Ratuszowa 10 A, tel. 016 678-40-10, e-mail:rob.gaw@op.pl.

W załączeniu program spotkania.

DOTProgram spotkania (32,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 14-10-2009 14:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-10-2009 14:17