11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram szkoleń w ramach kampanii "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"

OGÓLNOPOLSKA SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA
„SPRAWDŹ, CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”

 
Ambasador Kampanii

Agnieszka Książek
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu 
ul. Św. Brata Alberta 10, tel. (0-16) 672 - 30 -04.

Gmina Miejska Przemyśl jako jedna z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a koordynatorem na terenie naszego miasta Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom.

Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu byli organizatorami lokalnej debaty pt. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, która odbyła się w Urzędzie Miejskim 19 maja 2009r. 

Celem debaty było przedstawienie szerszego kontekstu zmian społeczno-ekonomicznych, które wpływają na wzrost spożywania alkoholu w Polsce oraz pokazanie, że lokalna polityka wobec alkoholu jest ważnym elementem podejmowanych działań w zakresie zdrowia publicznego, polityki społecznej i bezpieczeństwa.

Włączając się w tę kampanię chcemy zachęcić każdego mieszkańca Miasta Przemyśla do oceny własnego modelu picia alkoholu oraz do odpowiedzi na pytanie – Czy moje picie jest bezpieczne?

Celem podjętych działań w naszej gminie jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu.

W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny został skierowany do dzieci, młodzieży i ich rodziców. Z myślą o tej grupie docelowej powstała strona internetowa www.niebotak.pl  która pokazuje, że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji.

Do szkół trafiły, przygotowany przez PARPA, scenariusze wywiadówki profilaktycznej dla rodziców z uwzględnieniem podziału na trzy grupy wiekowe ( dla rodziców uczniów klas I-III, IV-VI i gimnazjalistów) pt. „Komunikacja tworząca więzi”. Dla uczniów gimnazjum  przygotowany jest cykl zajęć profilaktycznych pt. „ Nie piję – bo tak” składający się z trzech scenariuszy:

1. „Fakty i mity o alkoholu”

2. „Moje wartości a alkohol”

3. „Nie piję – bo tak”                        

W miesiącu październiku odbywają się bezpłatne szkolenia dla pedagogów i wychowawców klas szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie w/w działań, którzy mają za zadanie wdrożyć przedstawione projekty w swoich klasach.
Wszystkie szkoły, które zgłosiły chęć uczestnictwa w kampanii otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne  w postaci przewodników, ulotek, broszur i plakatów.  

Poniżej przedstawiam harmonogram  szkoleń w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa Nr 1 dnia 27.10.2009 r. o  godzinie 16.30,
Szkoła Podstawowa Nr 4 dnia 09.10.2009 r. o  godzinie 11.00 odbyło się
Szkoła Podstawowa Nr 5 dnia 08.10.2009 r. o  godzinie 16.00 odbyło się
Szkoła Podstawowa Nr 6 dnia 20.10.2009 r. o  godzinie 15.00,
Szkoła Podstawowa Nr 8 dnia 09.10.2009 r. o godzinie  14.00 odbyło się
Szkoła Podstawowa Nr 11 dnia 15.10.2009 r. o godzinie 16.00
Szkoła Podstawowa Nr 14 dnia 07.10.2009 r. o godzinie 15.00 odbyło się
Szkoła Podstawowa Nr 15 dnia 06.10.2009 r. o godzinie 16.00 odbyło się

Gimnazjum Nr 1 dnia 12.10.2009 r. o godzinie 14.15
Gimnazjum Nr 2 dnia 29.09.2009 r. o godzinie 17.30 odbyło się
Gimnazjum Nr 3 dnia 22.10.2009 r. o godzinie 14.30
Gimnazjum Nr 4 dnia 28.10.2009 r. o godzinie 16.00
Gimnazjum Nr 5 dnia 28.10.2009 r. o godzinie 16.00

Kolejnym działaniem, które zostało uruchomione w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Przemyślu są zajęcia dla kandydatów na kierowców w przemyskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Szkolenie ma charakter profilaktyczno-edukacyjny w zakresie problematyki nietrzeźwości na drogach oraz autodiagnostyczny w obszarze własnego wzoru picia alkoholu. Jego głównym celem jest nabycie rzetelnej wiedzy o tym, w jaki sposób alkohol wpływa na organizm człowieka i jak upośledza funkcjonowanie tych ośrodków nerwowych, które decydują o koordynacji wzrokowo-ruchowej (niezbędnej przy prowadzeniu pojazdu). Na zajęciach uczniowie dowiedzą się o tym, ile czasu alkohol jest metabolizowany w organizmie i jak długo trzeba czekać, aby został usunięty z organizmu po wypiciu określonej ilości (przeliczanej na porcje standardowe). Ponadto zostanie dostarczona wiedza na temat przepisów prawnych dotyczących nietrzeźwości na drogach oraz statystyk wypadków spowodowanych nietrzeźwością uczestników  ruchu drogowego.

Zajęcia poprowadzi specjalistycznie przygotowana kadra pedagog-profilaktyk z Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom i pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

Harmonogram według, którego realizowane będą spotkania w miesiącu listopadzie br. w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych zostanie podany po ustaleniu z przedstawicielami  jednostek.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” w dniu 9 września 2009r. z okazji światowego Dnia FAS Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom przy współpracy z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Przemyślu zorganizował stoisko profilaktyczno-edukacyjne w poczekalni Poradni K przy NZOZ „Ginekologia” ul. Brodzińskiego 4.

Pacjentki mogły skorzystać z porad terapeuty Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom, pracownika Oddziału Oświaty i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i pielęgniarki Poradni K.

Wszystkie chętne kobiety otrzymywały bezpłatnie ulotki i broszury tematyczne dotyczące „Alkoholowego zespołu płodowego”, oraz uzyskały informacje na podstawie  jakich kryteriów można zespół FAS rozpoznać i zdiagnozować. Z poradnictwa skorzystało około 30 osób.

Jednocześnie prowadzona była akcja informacyjno-profilaktyczna poprzez dystrybucję broszur i ulotek w podległych nadzorem sanitarnym NZOZ- Poradni K na ternie miasta Przemyśla:

  • NZOZ : „Gaumed” ul. Grunwaldzka,
  • NZOZ : „Danmed” ul. Boh. Getta,
  • Szpital Wojewódzki Przemyśl. 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-10-2009 09:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 10:26