Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Straży Miejskiej

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR
KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJStowarzyszenie „Młodość ze sztuką”, Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
i Straż Miejska zaprasza na Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Straży Miejskiej.


Termin:
19 – 20 listopada 2009r.(czwartek - piątek) w godzinach 8:00-15:00.

Miejsce: Hala Sportowa w Przemyślu.

Liczba drużyn ograniczona.
O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenia do dnia 6 listopada (karty zgłoszeniowe) prosimy przesyłać na adres: lub składać w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (Klub Osiedlowy) lub Straży Miejskiej przy ul. Sportowej 8.
Zapraszamy drużyny ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i tzw. "dzikie" do 25 roku życia.
Regulamin i karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie: www.mlodosczesztuka.pl
Osoby poniżej 18 lat pisemna zgoda rodziców.
Drużyny szkolne – opieka nauczyciela .


Uwaga:
Drużyny ubezpieczają się na swój koszt.
ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE KONTUZJE ZAWODNIKÓW W CZASIE TURNIEJU.


Turniej jest dofinansowany przez Gminę Miejską Przemyśl.

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-10-2009 08:28 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15

Na skróty