9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Forum Rozwoju Przemyśla

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI

Adres: ul. Marcina Bielskiego 44a/18, 37-700 Przemyśl
email:
www.frp.com.pl

Przedstawiciel władz organizacji: Grzegorz Kość

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI

Misją stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla jest działanie na rzecz rozwoju Przemyśla oraz regionu.

Celem FRP jest promowanie walorów gospodarczych Przemyśla poprzez współpracę z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, jaki i instytucjami sektora publicznego. Stowarzyszenie zamierza wpływać na władze samorządowe i podmioty prywatne w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa architektonicznego, a także infrastrukturalnych projektów drogowych. Forum Rozwoju Przemyśla pragnie popularyzować historię Przemyśla i Ziemi Przemyskiej w kontekście turystyki i promocji miasta oraz wspierać działalność kulturalno-artystyczną i naukową.  

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla realizuje cele poprzez organizowanie odczytów, spotkań, wystaw, pokazów oraz innych form rozpowszechniania i wymiany wiedzy, spotkań z postaciami życia publicznego, a także prowadzenia witryny internetowej. 

Forum Rozwoju Przemyśla jest organizacją pozarządową działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz własnego regulaminu. 

 

Zapraszamy na naszą witrynę: www.frp.com.pl

JPGLogo

Opublikował:  | Data publikacji: 12-10-2009 08:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-10-2009 09:05