19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Planowane zmiany Harmonogramu naborów wniosków w zakresie rewitalizacji

Ze względu na występowanie opóźnień w realizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 spowodowane m.in. brakiem stosownych rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących udzielania pomocy publicznej, Zarząd Województwa Podkarpackiego przewiduje następujące zmiany w Harmonogramie:
Zastąpienie procedury preselekcji procedurą standardową w osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna. Prawdopodobny termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach wskazanej osi to I kwartał 2010 r., co uzależnione jest jednak od wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Utrzymanie procedury preselekcji spowodowałoby, że do końca 2010 roku, w przypadku złożenia dużej ilości wniosków, nie byłoby możliwe podpisanie umów o dofinansowanie. Zrodziłoby to negatywne konsekwencje dla możliwości ubiegania się przez województwo o dodatkowe środki w ramach tzw. rezerwy wykonania, gdyż jednym z kryteriów oceny w tym zakresie jest poziom kontraktacji środków w danym obszarze wsparcia (w tym przypadku odnowa obszarów wiejskich i miejskich) w stosunku do alokacji przeznaczonej na ten obszar.

Szczegółowe informacje na temat aplikowania o środki na projekty z zakresu rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 można uzyskać w następujących miejscach:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel.: 017 747 64 15
gpi@podkarpackie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu

Rynek 26
37-700 Przemyśl
tel.: 016 678 56 32
lpi.przemysl@podkarpackie.pl

Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przemyślu
ul. Ratuszowa 10A
37 – 700 Przemyśl
tel. 016 675 20 74
rozwoj@um.przemysl.pl

Przygotował: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 09-10-2009 11:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15