2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zespół Interwencji Kryzysowej

W Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom funkcjonuje Zespół Interwencji Kryzysowej, który realizuje zadania w zakresie:

1) specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin tego wymagających obejmującego porady psychologiczne, prawne, psychoterapeutyczne oraz specjalistyczne konsultacje,

2) udzielania informacji osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej w tym ofiarom przemocy domowej o przysługujących im prawach,

3) współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu, Policją, Strażą Miejską oraz sądem w celu rozwiązywania problemów wynikających z sytuacji kryzysowej.


Dział interwencji kryzysowej realizuje zadania poprzez dyżury w Ośrodku oraz interwencję w środowisku.

Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie Ośrodka przy ul. Św. Brata Alberta 10 w następujących dniach:

Poniedziałek

od godz. 16.00 do godz. 19.00
Magdalena Semań                 psycholog         
Dawid Tarczyński                       prawnik                        

Wtorek

od godz. 16.00 do godz. 19.00
Teresa Pawłucka                    psycholog
Renata Cwynar                      pedagog  

Środa

od godz. 16.00 do godz. 19.00
Marzena Olearnik                   psycholog, specjalista terapii uzależnień
Ewa Ogrodnik                         policjant                                      
Małgorzata Szpalińska            pracownik socjalny    

Czwartek

od godz. 16.00 do godz. 19.00                                                            
Przemysław Gawczyński          psycholog
Małgorzata Foryś                    pedagog

Piątek

od godz. 16.00 do godz. 19.00                                                                    
Sabina Skubisz                        pracownik socjalny

Dawid Tarczyński                     prawnik                                                             

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl