18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zespół Interwencji Kryzysowej

W Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom funkcjonuje Zespół Interwencji Kryzysowej, który realizuje zadania w zakresie:

1) specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin tego wymagających obejmującego porady psychologiczne, prawne, psychoterapeutyczne oraz specjalistyczne konsultacje,

2) udzielania informacji osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej w tym ofiarom przemocy domowej o przysługujących im prawach,

3) współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu, Policją, Strażą Miejską oraz sądem w celu rozwiązywania problemów wynikających z sytuacji kryzysowej.


Dział interwencji kryzysowej realizuje zadania poprzez dyżury w Ośrodku oraz interwencję w środowisku.

Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie Ośrodka przy ul. Św. Brata Alberta 10 w następujących dniach:

Poniedziałek

od godz. 16.00 do godz. 19.00
Magdalena Semań                 psycholog         
Dawid Tarczyński                       prawnik                        

Wtorek

od godz. 16.00 do godz. 19.00
Teresa Pawłucka                    psycholog
Renata Cwynar                      pedagog  

Środa

od godz. 16.00 do godz. 19.00
Marzena Olearnik                   psycholog, specjalista terapii uzależnień
Ewa Ogrodnik                         policjant                                      
Małgorzata Szpalińska            pracownik socjalny    

Czwartek

od godz. 16.00 do godz. 19.00                                                            
Przemysław Gawczyński          psycholog
Małgorzata Foryś                    pedagog

Piątek

od godz. 16.00 do godz. 19.00                                                                    
Sabina Skubisz                        pracownik socjalny

Dawid Tarczyński                     prawnik                                                             

 

Opublikował:  | Data publikacji: 08-10-2009 12:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-02-2013 10:56