9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XVII Konferencja Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w Przemyślu

W dniach od 1 do 3 października 2009r. miasto Przemyśl było gospodarzem XVII Konferencji Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Spotkania odbywają się cyklicznie od wielu lat, kolejno w różnych miastach. W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek planowania i zagospodarowania przestrzennego z całego kraju. Reprezentowane były następujące miasta: Białystok, Bielsko-Biała, Bełchatów, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Skierniewice, Szczecin i Wrocław. Temat przewodni to „Turystyka a planowanie przestrzenne”. Przybyłych gości przywitał Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma, następnie przystąpiono do obrad plenarnych, podczas których zaprezentowano możliwości rozwoju turystyki w mieście Przemyślu w ujęciu opracowań planistycznych wykonywanych w Biurze Rozwoju Miasta Przemyśla. Obrady rozpoczął Naczelnik Wydziału Kultury Promocji i Turystyki Jan Jarosz prezentacją pt. "Turystyka jako produkt", a następnie Alicja Strojny - Architekt Miejski - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w swoim wystąpieniu pt. "Przemyśl miasto turystyczne” przedstawiła aspekty rozwoju miasta w kontekście zagospodarowania przestrzeni miejskich. Kierownik Biura Rozwoju Miasta Przemyśla Joanna Balawender-Wcisło, jako gospodarz konferencji przedstawiła prezentację nt. strategicznych opracowań planistycznych dla miasta Przemyśla oraz przedstawiła historię powstania Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, jak również scharakteryzowała wykonane przez Biuro opracowania planistyczne.
Zagadnienie turystyki zostało przedstawione na konkretnych przykładach wykorzystanych w opracowaniach planistycznych i zaprezentowane przez pracowników Biura Rozwoju Miasta Przemyśla:

• arch. Wojciech Misiewicz prezentacja pt. "Uwarunkowania rozwoju turystyki",
• arch. Tomasz Rudnik prezentacja pt. "Turystyka a planowanie przestrzenne na przykładzie mpzp Park Sportowo- Rekreacyjny, Oczka Wodne I/05 i Zielonka I",
• arch. Katarzyna Domka prezentacja pt. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sanocka I",
• arch. Janusz Napora prezentacja pt. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Osiedle Chrobrego i Winna Góra"
• Julia Olech – Nowak prezentacja pt. "Ochrona panoramy miasta Przemyśla w obrębie wewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl".

Uczestnicy konferencji mieli również okazję zapoznania się z ofertą turystyczną oraz przykładami realizacji inwestycji miejskich z zakresu turystyki przewidzianych w planach miejscowych. W programie przewidziano zwiedzanie: starego miasta, nowego gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Zamku w Krasiczynie, Muzeum Dzwonów i Fajek oraz Fortu Zniesienie z wyjazdem wyciągiem krzesełkowym. W ostatnim dniu konferencji obrady kontynuowano w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, których głównym elementem była wymiana doświadczeń zawodowych oraz dyskusje na temat przyjmowanych rozwiązań planistycznych.

Tekst: Biuro Rozwoju Miasta

JPGNULL (485,46KB)

JPGNULL (344,49KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 05-10-2009 14:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15