20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do dyskusji publicznej nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I”

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza do dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I”. Rozpocznie się ona we wtorek 6 października br. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Biura Rozwoju Miasta przy ul. Matejki 1 w Przemyślu. Poddawany dyskusji dokument został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21 września br. do 12 października br.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2009r.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl