10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolska Konferencja "Sieci Gmin Wiodących"

W dniach 27-29 września 2009 r. w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Sieci Gmin Wiodących”, zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Samorząd Przemyśla był reprezentowany przez Danutę Wiech Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych oraz Agnieszkę Pacławską inspektora Wydziału Spraw Społecznych.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że Danuta Wiech jest również ekspertem zespołu PARPA ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań wspomnianego zespołu należy m.in. udzielanie pomocy merytorycznej samorządom, instytucjom, organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Projekt „Ogólnopolska Sieć Gmin Wiodących” został uruchomiony  w roku 2003 i jest jedną z priorytetowych form współpracy PARPA z samorządami gminnymi. Jego celem jest wyróżnienie gmin podejmujących innowacyjne działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W roku 2004 miasto Przemyśl zostało uznane za gminę wyróżniającą się w tym zakresie i zakwalifikowane do "Sieci Gmin Wiodących". Od tego czasu miasto aktywnie współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizując w sposób nowatorski i długofalowy wszystkie zadania zapisane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Coroczne konferencje organizowane przez PARPA sprzyjają wymianie doświadczeń, umożliwiają wypracowanie nowych rozwiązań i stają się źródłem wsparcia merytorycznego dla nowych przedsięwzięć.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 01-10-2009 12:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 10:26