3 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Niepełnosprawni

Konwencja opiera się na następujących zasadach:

(a) Poszanowania dla godności osobistej, indywidualnej autonomii, w tym swobody dokonywania własnych wyborów oraz poszanowania dla niezależności jednostki;

(b) Niedyskryminacji;

(c) Pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym i integracji społecznej;

(d) Poszanowania dla odmienności oraz akceptacji osób niepełnosprawnych jako mających wkład w różnorodność rodziny ludzkiej i w człowieczeństwo;

(e) Równych szans;

(f) Dostępności;

(g) Równości pomiędzy kobietami i mężczyznami;

(h) Poszanowania dla rozwijającego się potencjału dzieci niepełnosprawnych i poszanowania prawa dzieci niepełnosprawnych do zachowania swojej tożsamości.

 

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego 05-06-2015 09:20

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia dla celów...

 • Rehabilitacja społeczna 29-10-2009 12:57
  Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. W Przemyślu realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez:
 • Rehabilitacja zawodowa 29-10-2009 13:15

  Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

 • Programy PFRON 05-06-2015 09:50

  Podstawową misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Aktywizację, jako główny cel działalności Funduszu, odzwierciedlają zasady programów PFRON, stanowiące uzupełnienie działań realizowanych w ramach zadań ustawowych Funduszu.

Opublikował: 
Modyfikował: Andrzej Daćko | Data modyfikacji: 27-05-2022 08:31