16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ważne dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych

Zgodnie z Art. 111. 7. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w dniu 30 września 2009r. upływa termin wpłaty trzeciej raty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18. ww. ustawy.
Przedmiotowej wpłaty należy dokonać:
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Mostowa 2,
- przelewem na konto Urzędu:
 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 0/Przemyśl 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001

Opublikował:  | Data publikacji: 23-09-2009 13:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 10:26