9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Stowarzyszenia Klub Grubasów w Przemyślu

OBWIESZCZENIE

Likwidator Stowarzyszenia Klub Grubasów w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 9234/09/435 z dnia 11 września 2009 r.,

postanowił:

1. Rozwiązać Stowarzyszenie Klub Grubasów w Przemyślu, ul. Bogusławskiego 11, 37 - 700 Przemyśl.
2. Wyznaczyć na likwidatora panią Danutę Kielar.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby Stowarzyszenia.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11 A, 35-959 Rzeszów.

LIKWIDATOR
Danuta Kielar

Opublikował:  | Data publikacji: 22-09-2009 15:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-12-2009 08:35