Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 18 września 2009 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje n

Przemyśl, dnia 18 września 2009 r.

GL.I/IV-71441-7/09
 
Prezydent Miasta Przemyśla
 
 

informuje, że w dniu 18 września 2009 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 
 
 

1)  ul. Dworskiego 22         - najwyższą miesięczną stawkę czynszową  zaoferowała:

Kazieczko Agnieszka,

2)   ul. Serbańska 8             - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

Smyk Tomasz,

 

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia sięosoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 
 

ad. 1)-                  1.300 zł, słownie: jeden tysiąc trzysta złotych (Dworskiego 22),

ad. 2) -                 4.000 zł, słownie: cztery tysiące złotych (Serbańska 8),

DOTWyniki aukcji (116,00KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-09-2009 08:21 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 29-09-2011 09:18

Na skróty