Prawne i praktyczne aspekty wdrażania w polskiej oświacie systemu nadzoru pedagogicznego 2009 - 2010

Instytut Europejski oraz Studium Prawa Europejskiego zapraszają dyrektorów oraz kadrę pedagogiczną szkół wszystkich stopni, dyrektorów oraz kadrę pedagogiczną i wychowawczą placówek wychowawczych, dyrektorów przedszkoli, a także zainteresowanych przedmiotowo pracowników nauki do udziału w szkoleniu pn. Prawne i praktyczne aspekty wdrażania w polskiej oświacie systemu nadzoru pedagogicznego 2009 – 2010 w świetle nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 
Termin zgłaszania udziału w kursie mija 25 września 2009r.
 
Wszystkie informacje, w tym program kursu oraz druk zgłoszenia znajduję się na stronie: http://www.uniaeuropejska.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=804&Itemid=97
Opublikował(a):  Data publikacji: 16-09-2009 14:03 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-09-2009 14:03

Na skróty