11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obchody "Światowego Dnia Turystyki w Przemyślu"

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W PRZEMYŚLU

26 – 27 WRZEŚNIA 2009Program imprezy:

26 września (sobota)

„Spływ kajakowy rzeką San” (Krasiczyn-Przemyśl, dł. 15 km)
Szczegółowe informacje i zgłoszenia do dnia 20.09.2009r.:
Piotr Dobosiewicz - Wypożyczlania Sprzetu Wodnego, tel. 505 999 789.

IX Ogólnopolski Rajd Turystyczny im. Dr M. Orłowicza w Przemyślu
Szczegółowe informacje i zgłoszenia: Biuro Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl, tel./fax: (0-16) 678-53-74, pttkprzemysl@op.pl, http://przemysl.pttk.pl
Uczestnicy rajdu mają do wyboru pokonanie jedną z tras pieszych lub rowerową, prowadzone przez przewodników po terenie Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego. Rajd kończy się przy wspólnym turystycznym ognisku. Celem rajdu jest propagowanie postaci wielkiego krajoznawcy, autora przewodników po naszym regionie i jednocześnie patrona Oddziału PTTK Mieczysława Orłowicza. Poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, turystyki i krajoznawstwa.

Trasy rajdu:

Nr 1 (pod patronatem Koła Przewodników)
Zbiórka w dniu 26.09.09 o godz. 10:00 na przystanku MZK ul. Jagiellońska. Przejazd zamówionym autobusem do punktu wyjścia.
Przejście trasy: Bażantarnia – fort X Orzechowce – fort IXa Przy Krzyżu – fort IX Brunner – fort VIIIa Leśniczówka - Łętownia – fort VIII Łętownia.
Długość trasy: 10 km. Punkty: 11 do GOT, 10 do OTP
Prowadzenie: Krzysztof Stadnik

Nr 2 (pod patronatem Koła Przewodników)
Zbiórka w dniu 26.09.09 o godz. 12:00 przy sklepie NOMI w Przemyślu
ul. 29 Listopada.
Przejście trasy: fort XIX Winna Góra – miejsce po forcie XIXA - pomnik PAX VOBIS - Lipowica – fort VIII Łętownia.
Długość trasy: 8 km. Punkty: 9 do GOT, 8 do OTP
Prowadzenie: Kazimierz Mikita

Nr 3 (pod patronatem Koła Przewodników)
Zbiórka w dniu 26.09.09 o godz. 10:00 na przystanku MZK ul. Jagiellońska. Przejazd zamówionym autobusem do punktu wyjścia.
Przejście trasy: fort XI Duńkowiczki, farma wiatrowa – fort Xa Pruchnicka Droga – fort X Orzechowce - fort IXa Przy Krzyżu – fort IX Brunner – fort VIIIa Leśniczówka - Łętownia – fort VIII Łętownia.
Długość trasy: 12 km.Punkty: 13 do GOT, 12 do OTP
Prowadzenie: Halina Stadnik

Nr 4 (pod patronatem sympatyków nordic walking)
Zbiórka w dniu 26.09.09 o godz. 16:00 na boisku sportowym przy moście Ryszarda Siwca w Przemyślu.
Istnieje możliwość wypożyczenia kijków w cenie 5 zł, płatne na starcie trasy rajdu.
Przejście trasy: Przemyśl, ul.. Borelowskiego – Lipowica – fort VIII Łętownia
Długość trasy: 8km. Punkty: 9 GOT, .8 OTP
Prowadzenie: Małgorzata Kozaczenko
Nr 5 (rowerowa pod patronatem Klubu Górskiego „Karpaty”)
Zbiórka uczestników w dniu 26.09.09 o godz. 11:45 przy pomniku Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 12:00.
Przejazd na trasie: Przemyśl – Hermanowice – Kupiatycze – Sierakośce - Nowe Sady – Sierakośce – Sólca – Fredropol – Kniażyce – Witoszyńce – Grochowce – Przemyśl - fort Łętownia.
Długość trasy: ok. 55 km. ; Punkty: 10 do KOT
Prowadzenie: Jan Paradysz (Przodownik Turystyki Kolarskiej)

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 5 - rowerowej:
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę. Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Nr 6 ( pod patronatem Klubu Górskiego KARPATY PTTK
Trasa dla członków Klubu Karpaty i uczestników Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej)
Zbiórka w dniu 26.09.09 o godz. 8:50 przy PTTK. Przejście na przystanek MZK ul. Piłsudskiego ( wylot z ul. Waygarta), Wyjazd o 9: 00 do Arłamowa.
Przejście trasy: Arłamów – Suchy Obycz (618 m n.p.m.) – Kanasin (555 m n.p.m.) – Rybotycze – Kopystańka (541 m n.p.m.) – Brylińce. Powrót zamówionym autobusem do Przemyśla o 16:00. Wyjazd autobusem na fort Łętownia o godz. 17:30 z ul. Piłsudskiego ( wylot z ul. Waygarta)
Długość trasy: 20 km. Punkty: 25 do GOT, 20 do OTP
Prowadzenie: Dariusz Hop

Warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, Szkolne Koła i Kluby PTTK, Koła, Kluby i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie, indywidualni turyści. Młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.
Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrodę, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu i podporządkować się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: (ostateczny termin: 21.09.2009 poniedziałek) należy dokonać w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 016 678-53-74. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
• członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką- 4 zł
• Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły - 5 zł
• Nie zrzeszeni w PTTK - 6 zł
• Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są od opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu młodocianych).


W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: przejazd na miejsce startu tras rajdowych (dotyczy tylko trasy 1, 3, 6), przejazd z Łętowni do Przemyśla po zakończeniu raju, pamiątkową odznakę rajdową (dotyczy pierwszych 50 osób, które dokonają wpisowego), ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy, opiekę kierowników tras, udział w okolicznościowym ognisku w tym herbatę, chleb, keczup, musztardę, kiełbasę i ziemniaka do pieczenia.

Uczestnicy rajdu tras 1, 2, 3, 5 spotykają się przy okolicznościowym ognisku w dniu 26.09.09 o godz. 16:00 na terenie fortu Łętownia, a trasy 4 i 6 o 18:00. Powrót z Łętowni do Przemyśla autobusami o godz. 17:00 lub 22:00 do przystanku MZK na ul. Jagiellońskiej. Postanowienia końcowe: świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę.

Godz. 18.00 Uhonorowanie zasłużonych w turystyce przez Prezydenta Miasta Przemyśla (Fort VIII Łętownia w Kuńkowcach)

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian
w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.27 września (niedziela) - Rynek Starego Miasta

Historyczna Miejska Gra Terenowa – „Poznajemy miasto Przemyśl”
Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Muzeum Historii Miasta Przemyśla Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
Rynek 9, tel. 16 678 65 01.
Zbiórka i zapisy w dniu imprezy o godz. 14.00 w holu głównym Urzędu Miejskiego.

Promocja gry planszowej
„Dobry wojak Szwejk i wehikuł czasu Wincentego Svobody”KONCERTY ZESPOŁÓW:

godz. 15.30 IZBA W

godz. 16.30 Małżeństwo z Rozsądku

godz. 18.00 Kasa ChorychOrganizator: Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Kultury, Promocji i Turystyki, tel.016 675 21 05, Rynek 1, 37-700 Przemyśl,
www.przemysl.pl

Oddział PTTK im. Dr M. Orłowicza w Przemyślu

Współorganizator: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Zapraszamy do obchodów Światowego Dnia Turystyki !

 


Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest na świecie od 1979 roku w dniu 27 września. Ustanowiony został przez Światową Organizację Turystyki - agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tegoroczne hasło brzmi: Turystyka - Świętowanie Różnorodności i będzie okazją do mówienia o najważniejszych właściwościach turystyki: jej rozwoju w harmonii i jedności oraz wskazania jej wpływów na wszystkie sfery życia: społeczną, polityczną, gospodarczą i kulturową.

Województwo Podkarpackie organizuje Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki, w Medyni Głogowskiej w dniu 19 września br. Tegoroczne ogólnopolskie uroczyste obchody Światowego Dnia Turystyki będą miały miejsce podczas jubileuszowej 20-tej edycji Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. W trakcie zaplanowanej na dzień 22 października br. uroczystości osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju turystyki wręczone zostaną odznaczenia Ministra Sportu i Turystyki za „Zasługi dla turystyki". Następnie zostaną uhonorowani nagrodami laureaci konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej". W ubiegłym roku miasto Przemyśl znalazło się w gronie laureatów na „Najlepszy Produkt Turystyczny” i wyróżnienie zdobyło Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka.

Obchody Światowego Dnia Turystyki w Przemyślu organizowane są od trzech lat. Tegoroczny program przygotowany przez Urząd Miejski i Przemyski Oddział PTTK adresowany jest do wszystkich, którzy w szczególny sposób propagują i dostrzegają turystykę w naszym mieście. To spotkanie zrzeszające przedstawicieli samorządów, organizacji turystycznych oraz branży turystycznej w mieście. Obchody tego dnia pozwalają na uhonorowanie osób zasłużonych dla turystyki, a także wymianę doświadczeń i podsumowanie podejmowanych działań. Podczas uroczystych obchodów zostaną wręczone wyróżnienia przez Prezydenta Miasta za szczególną działalność na rzecz promocji i rozwoju turystyki w naszym mieście. Impreza odbywać się będzie przez dwa dni w sobotę i niedzielę (26 - 27 września). Sobota została zaplanowana typowo turystycznie, tak by zachęcić do aktywnego poznawania piękna naszego miasta i regionu.

Program imprezy obejmuje wycieczki piesze i rowerowe po szlakach Pogórza Przemyskiego z możliwością przejścia techniką NORDIC Walking w ramach Ogólnopolskiego Rajdu Turystycznego im. Dr Orłowicza. Rajd zakończy się przy wspólnym ognisku. Celem rajdu jest propagowanie postaci wielkiego krajoznawcy, autora przewodników po naszym regionie i jednocześnie patrona Oddziału PTTK – Mieczysława Orłowicza, poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, turystyki i krajoznawstwa oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Dla wodniaków przygotowany jest spływ kajakowy rzeką San na trasie Krasiczyn – Przemyśl. Dodatkowo imprezie towarzyszy 40. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki z udziałem działaczy PTTK - ów z całej Polski. Uczestnicy zlotu będą poznawać atrakcje turystyczne miasta i ziemi przemyskiej.

Natomiast w niedzielę (27 września) będzie można posłuchać koncertów muzycznych na Rynku Starego Miasta z udziałem zespołów: „IZBA W” , „Małżeństwo z Rozsądku”, „Kasa Chorych” oraz zapoznać się z walorami promocyjnymi gry planszowej „Dobry Wojak Szwejk i Wehikuł Czasu Wincentego Svobody”. Prezentacja gry pozwoli odbyć „spacer” ze Szwejkiem po planszy, a dla zwycięzców przeznaczone zostały bezpłatne egzemplarze gry planszowej. Organizatorzy pomyśleli również o pasjonatach miejskich gier terenowych i przewidziano „spacer” szlakiem zabytków miasta z udziałem tajemniczych postaci.

Wszystkim zaangażowanym w promocję miasta i kształtowanie turystycznego wizerunku miasta składamy serdeczne podziękowania.

Głównym organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Kultury, Promocji i Turystyki przy współpracy Przemyskiego Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza

JPGPlakat - gra planszowa (193,62KB)

JPGPlakat (272,99KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 14-09-2009 12:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01