20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolski Program Odpowiedzialnej Sprzedaży "STOP 18!"

Gmina Miejska Przemyśl została zaproszona do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży „STOP 18!” - ramach ogólnopolskiej kampanii przeciw dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych.
Cel ten jest realizowany poprzez promowanie przepisów prawa dotyczących m.in. zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim oraz prawa sprzedawców do zbadania dokumentów potwierdzających tożsamość klienta.

Wzorem ubigłego roku kulminacją tegorocznej edycji programu, będzie OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY - zaplanowany tradycyjnie na dzień 10 września.

Ponieważ od zaangażowania i skuteczności wielu podmiotów zależy liczba sprzedawców, którzy odmawiają sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie ze Strażą Miejską planuje w dniu 10 września br.  akcję edukacyjno – informacyjną wśród sprzedawców wyrobów tytoniowych na terenie Miasta Przemyśla.

JPGSTOP!18

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl