Funkcjonowanie szkół w ramach pandemii grypy 2009/2010

Dot. szkolenia Funkcjonowanie szkół w warunkach pandemii grypy 2009/2010

Szkoły, których pracownie wezmą udział w kursie, będą mogły wykorzystać wiedzę absolwentów kursu oraz materiały szkoleniowe, w tym wykłady ekspertów zarejestrowane techniką cyfrową, do szkolenia wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

W pakiecie materiałów kursu jest także modelowe zarządzanie dyrektora szkoły w sprawie przeciwdziałania pandemii grypy oraz reguł postępowania w przypadku epidemii.

Wszystkie informacje, w tym program kursu oraz druk zgłoszenia znajduję się na stronie: http://www.uniaeuropejska.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=793&Itemid=97 oraz pod numerem telefonu: (022) 833-38-90; (022) 833-39-90.

DOTNULL (36,50KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-09-2009 09:16 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 09-09-2009 09:16

Na skróty