13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Skład

 

Przewodnicząca  

    Alicja Sabatowska                        wykształcenie wyższe, studia podyplomowe w    
                                                              zakresie "Zarządzanie Programami Profilaktycznymi w
                                                              Systemie Edukacji i Środowisku Lokalnym"; biegły
                                                              psycholog Sądu Okręgowego w Przemyślu, mediator
                                                              sądowy, zaangażowana na rzecz sektora organizacji
                                                              pozarządowych.

Członkowie

      Ks. dr Stanisław Zarych                     duszpasterz środowisk trzeźwościowych, honorowy
                                                                Obywatel Miasta Przemyśla, organizator Oazy
                                                                Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia Człowieka,
                                                                założyciel grup AA w Przemyślu. Honorowy Kanonik
                                                                Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

      Halina Kasyan                                    wieloletni ławnik Sądu Rejonowego w Przemyślu;
                                                                ukończone szkolenia z zakresu profilaktyki
                                                                uzależnień.

Grażyna Kościółko                             certyfikowany terapeuta uzależnień, zatrudniona
                                                          w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu
                                                          Psychiatrycznym w Żurawicy, członek Krucjaty
                                                          Wyzwolenia Człowieka.

Lucyna Podhalicz                               socjolog (tytuł zawodowy), w trakcie studiów
                                                          magisterskich uzupełniających, absolwentka
                                                          Studium Literackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
                                                          radna Rady Miejskiej w Przemyślu, działa w
                                                          Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji
                                                          Przemyskiej, realizatorka programu wspierającego
                                                          rozwój przemyskiej młodzieży, szefowa
                                                          ogólnopolskiego ruchu na rzecz ochrony dzieci przed
                                                          szkodliwymi treściami w środkach społecznego
                                                          przekazu, współpracowniczka „Naszego Przemyśla”. 
                                                          Przeszkolona z zakresu profilaktyki uzależnień.

      Renata Bednarska-Grądecka             wykształcenie wyższe, funkcjonariusz Komendy
                                                                Miejskiej Policji w Przemyślu w stopniu sierżanta, 
                                                                asystent Zespołu
ds. Nieletnich i Patologii Wydziału
                                                                Prewencji

Agnieszka Kruczyńska-Magnowska   wykształcenie wyższe, pedagogiczne; studia
                                                          podyplomowe z terapii psychopedagogicznej,
                                                          realizator i autor programów profilaktycznych dla
                                                          młodzieży; instruktor w Przemyskiej Spółdzielni
                                                          Mieszkaniowej, pedagog w Szkole Podstawowej Nr 1
                                                          w Żurawicy; od 1997 r. prowadzi Młodzieżowy Teatr
                                                          "Zawieszeni"; prezes Stowarzyszenia "Młodość ze
                                                          sztuką".

Krzysztof Bereś                                 emerytowany lekarz medycyny, liczne udziały w
                                                          kursach,  ukończone seminaria i warsztaty z
                                                          zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Andrzej Wilk                                      upoważniony do wykonywania wywiadów
                                                          środowiskowych z ramienia GKRPA, doświadczenia w
                                                          pracy z grupami AA, ukończone szkolenia z zakresu
                                                          profilaktyki uzależnień oraz nt. procedury pracy ze
                                                          sprzedawcami napojów alkoholowych o ograniczaniu
                                                          dostępności alkoholu dla nieletnich.
               

Zdzisław Solka                                  były radny Rady Miejskiej w Przemyślu, ławnik Sądu
                                                         Rejonowego w Przemyślu, ukończone szkolenia z
                                                         zakresu profilaktyki uzależnień.

      Janusz Zapotocki                              wykształcenie wyższe, prawnicze, absolwent UMCS;
                                                               wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu;
                                                               ukończone szkolenia z zakresu profilaktyki
                                                               uzależnień, współzałożyciel fundacji "San".
       

Opublikował: Sebastian Styś | Data publikacji: 08-09-2009 12:13
Modyfikował: Sebastian Styś | Data modyfikacji: 15-10-2009 14:18