3.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Polityka społeczna

System pomocy społecznej w sposób kompleksowy obejmuje pomocą osoby niepełnosprawne, wykluczone społecznie, przeciwdziała marginalizacji grup społecznych, reaguje na pierwsze oznaki pojawiających się trudności.

Pomoc udzielana jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które dzięki swojemu zaangażowaniu, wynikającemu z przyjętego systemu wartości, w sposób profesjonalny i z wielką wrażliwością, oferują wsparcie potrzebującym.

Samorząd w swoich działaniach nie tylko realizuje zapisy gminnych programów, ale również opracowuje i wdraża nowatorskie programy pomocowe, wykorzystując także zewnętrzne środki finansowania.

Nikt z mieszkańców Przemyśla nie jest pozbawiony pomocy.

 

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl