22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Polityka społeczna

System pomocy społecznej w sposób kompleksowy obejmuje pomocą osoby niepełnosprawne, wykluczone społecznie, przeciwdziała marginalizacji grup społecznych, reaguje na pierwsze oznaki pojawiających się trudności.

Pomoc udzielana jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które dzięki swojemu zaangażowaniu, wynikającemu z przyjętego systemu wartości, w sposób profesjonalny i z wielką wrażliwością, oferują wsparcie potrzebującym.

Samorząd w swoich działaniach nie tylko realizuje zapisy gminnych programów, ale również opracowuje i wdraża nowatorskie programy pomocowe, wykorzystując także zewnętrzne środki finansowania.

Nikt z mieszkańców Przemyśla nie jest pozbawiony pomocy.

 

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla

Opublikował:  | Data publikacji: 04-09-2009 12:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 10:26