7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "PRO MEMORIA"

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Ofiar Katynia 4a/1, 37-700 Przemyśl
tel./fax: 016 678-07-43
e-mail: ssk.promemoria@op.pl

Przedstawiciel organizacji: Piotr Szal

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI

Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz szeroko pojętej kultury;
2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury i historii II wojny światowej wśród społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
3) promocja i popieranie działań o charakterze kulturotwórczym - artystycznym, wydawniczym, popularnonaukowym, historycznym, poprzez organizowanie spotkań i prelekcji;
4) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi;
5) współpraca z organizacjami kombatanckimi i instytucjami zajmującymi się problematyką i badaniem historii II wojny światowej.

Opublikował:  | Data publikacji: 03-09-2009 11:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-03-2011 14:51