2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Termomodernizacja Obiektów Oświatowych Miasta Przemyśla - I Etap

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Gmina Miejska Przemyśl zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla – I etap”. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu w wysokości 880 427 Euro przekazanemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace termomodernizacyjne w czterech przemyskich szkołach tj.:

  • ­Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Św. Jana 10 w Przemyślu,
  • ­Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Wincentego Pola 5 w Przemyślu,
  • ­Gimnazjum nr 3 przy ul. Łukasińskiego 7 w Przemyślu,
  • ­Zespół Szkól Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych przy ul. Bakończyckiej 11 w Przemyślu (budynek szkoły oraz internatu).


Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian oraz izolacje termiczne dachów.

Przygotował: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl