16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Termomodernizacja Obiektów Oświatowych Miasta Przemyśla - I Etap

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Gmina Miejska Przemyśl zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla – I etap”. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu w wysokości 880 427 Euro przekazanemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace termomodernizacyjne w czterech przemyskich szkołach tj.:

  • ­Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Św. Jana 10 w Przemyślu,
  • ­Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Wincentego Pola 5 w Przemyślu,
  • ­Gimnazjum nr 3 przy ul. Łukasińskiego 7 w Przemyślu,
  • ­Zespół Szkól Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych przy ul. Bakończyckiej 11 w Przemyślu (budynek szkoły oraz internatu).


Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian oraz izolacje termiczne dachów.

Przygotował: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 31-08-2009 09:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15