8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uroczystości Wrześniowe

W tym roku przypada okrągła 70-ta rocznica wybuchu II wojny światowej, zbrojnej agresji ZSRR na Polskę, powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów. W związku z tymi rocznicami odbędą się w Przemyślu patriotyczne uroczystości, do udziału w których zapraszamy wszystkich mieszkańców Przemyśla.

1939 WRZESIEŃ 2009

PRZEMYŚL

Program obchodów:

1 września

Godz. 9.30 – II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego- odsłonięcie na budynku Liceum i poświęcenie tablicy Mjr. Mieczysława Słabego

Godz. 12.00 – Muzeum Historii Miasta
Otwarcie wystawy „Przemyśl we wrześniu 1939”

Godz. 17.30 – złożenie kwiatów przez delegacje na Grobie nieznanego Żołnierza, Kwaterze AK i Grobie Katyńskim

Godz. 18.00 – Bazylika Archikatedralna
Msza Święta w intencji ofiar II wojny światowej z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli służb mundurowych, organizacji młodzieżowych, kombatanckich, szkół oraz mieszkańców

Godz. 19.00 – Rynek
Zgrupowanie służb mundurowych, organizacji młodzieżowych, kombatanckich, szkół oraz mieszkańców służb mundurowych oraz pozostałych uczestników uroczystości; uformowanie kolumny i przemarsz do Pomnika Orląt Przemyskich z towarzyszeniem orkiestry

Godz. 19.30 – Uroczystość przy Pomniku- ceremoniał wojskowy
- przemówienia
- apel poległych i salwa honorowa
- symboliczne złożenie 3 wieńców od kombatantów, służb mundurowych i przedstawicieli władz samorządowych)
- program artystyczny przygotowany przez ZHP
- na zakończenie kilka utworów w wykonaniu orkiestry

4 września

Godz. 13.00 – Archiwum Państwowe

- Otwarcie wystawy: „Pięć minut przed burzą... II wojna światowa w dokumentach zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu;

5 września

Godz. 11.00 – Archiwum Państwowe

Sesja popularno-naukowa: „Wrzesień1939 w Regionie Przemyskim”
- „Działalność Grupy Operacyjnej ‘Boruta’ za Sanem” – Zygmunt Kubrak
- „Działalność Armii ‘Karpaty’ w regionie przemyskim” – Ryszard Dalecki
- „Materiały źródłowe do II wojny światowej w zasobie AP w Przemyślu” – Artur Kiełt

17 września

Godz. 10.00 – Kościół oo. Karmelitów
Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli służb mundurowych, organizacji młodzieżowych, kombatanckich, szkół oraz mieszkańców

Godz. 11.00 – Cmentarz Wojskowy
Uroczystości przy Krzyżu Katyńskim z udziałem kompanii honorowej WP, kombatantów, organizacji i delegacji młodzieży szkolnej;
- ceremoniał wojskowy
- przemówienia okolicznościowe
- apel poległych i salwa honorowa
- złożenie kwiatów na Grobie Katyńskim
- złożenie kwiatów na Grobie nieznanego Żołnierza i Kwaterze AK

26 września

Godz. 10.00 – 14.30 – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Godz. 10.00 – Odsłonięcie i poświęcenie tablicy Armii Krajowej w 70 rocznicę powstania Państwa Podziemnego (Plac przed Muzeum)

Godz. 11.00 – otwarcie wystawy poświęconej Armii Krajowej i Polskiemu Państwu Podziemnemu

Godz. 11.30 – Sesja popularno-naukowa na temat Armii Krajowej i Państwa Podziemnego ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia

Po sesji przejście Hufca Harcerzy i Szarych Szeregów pod Tablicę Szarych Szeregów przy Pomniku Orląt Przemyskich

Godz. 16.30 – 19.00 – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

OBCHODY 70 ROCZNICY POWSTANIA SZARYCH SZEREGÓW

Godz. 16.30 – Otwarcie wystawy poświęconej Szarym Szeregom

Godz. 17.00 – Sesja popularno-naukowa:
- Organizacja i działalność Polskiego Państwa Podziemnego (Lucjan Fac)
- Konspiracyjna działalność harcerstwa w Polsce okupowanej, ze szczególnym uwzględnieniem Przemyśla (Marian Kasprowicz)

Godz. 18.00 – Wieczornica poświęcona walkom Polaków w okresie wojny i okupacji w wykonaniu uczniów I LO


Ponadto przez cały wrzesień:

Wystawa plenerowa fotografii: „Przemyśl 1939 - 1941” ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i osób prywatnych (Rynek)ORGANIZATORZY:

Urząd Miejski w Przemyślu
Dowództwo Garnizonu Przemyśl
Archiwum Państwowe w Przemyślu
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego
II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP im. Orląt Przemyskich
Szare Szeregi
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Polskie Towarzystwo Historyczne
Polski Związek Wschodni Zarząd Główny w Przemyślu
Opublikował:  | Data publikacji: 26-08-2009 12:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15