Prezydent Przemyśla wyróżniony Medalem "Pro Memoria"

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podjął decyzję o wyróżnieniu Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla Medalem "Pro Memoria". Z wnioskiem o przyznanie tej odznaki wystąpiła Profesor Janina Marciak - Kozłowska.

Medal "Pro Memoria"  został ustanowiony w sześdziesiątą rocznicę zakończenia II wojny światowej w celu uhonorowania m.in. osób fizycznych i prawnych szczególnie zasłużonych w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. W Przemyślu to odznaczenie posiada już trzy szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 15, Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych oraz Technikum Nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

Wręczenie odznaki Prezydentowi Przemyśla i innym wyróżnionym zaplanowano na drugą połowę października w Jarosławiu.

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-08-2009 14:00 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15

Na skróty