14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczynamy prace nad projektem programu współpracy na rok 2010

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. 

Wobec powyższego serdecznie zapraszam przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających w Przemyślu do zgłaszania propozycji i uwag dotyczących programu współpracy na rok 2010. Postawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący Program Współpracy na rok 2009.
Następnie, zgodnie z harmonogramem spotkań Władz Miasta z organizacjami pozarządowymi, odbędą się konsultacje projektu programu. 
Wszelkie propozycje proszę zgłaszać do 31 sierpnia 2009 r. na adres: Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A, tel. 016 678-40-10, e-mail: rob.gaw@op.pl.

Jednocześnie zapraszam przewodniczących poszczególnych Grup Roboczych do przygotowania propozycji realizacji zadań publicznych na rok 2010 (w załączeniu arkusz propozycji). Zachęcam przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych do nawiązania kontaktu i współpracy z grupami w określonych dziedzinach tematycznych.

XLWArkusz propozycji realizacji zadania (31,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 31-07-2009 09:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-07-2009 10:50