10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl będzie większy

Rada Ministrów na swoim wczorajszym posiedzeniu (28 lipca br.) podjęła decyzję o zmianie granic miasta Przemyśla poprzez włączenie w jego obszar sołectwa Kruhel Wielki z gminy Krasiczyn. Ustanowienie nowych granic miasta nastąpi formalnie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Obszar miasta ulegnie zwiększeniu o 239, 31 ha, a liczba mieszkańców zwiększy się o 157 osób (stan na dzień składania wniosku). Zmiana granic Przemyśla nastąpi pierwszy raz od 1977 roku.
Samorząd miasta Przemyśla z satysfakcją przyjął informację o decyzji rządu w sprawie Kruhela Wielkiego, która jest efektem wielomiesięcznych starań, jak również pełnego zrozumienia dialogu z samymi mieszkańcami sołectwa. Prezydent Miasta wkrótce podejmie działania, które pozwolą na rozpoczęcie realizacji punktów umowy społecznej, która została podpisana z mieszkańcami wsi. Widocznym efektem tych działań będą zapisy w projekcie budżetu na 2010 rok i rozpoczęcie w następnym roku zapisanych w tym dokumencie inwestycji, o które zabiegają mieszkańcy Kruhela Wielkiego.
Jednocześnie Prezydent Miasta Przemyśla z rozczarowaniem przyjął wiadomość, o tym że Rada Ministrów negatywnie rozpatrzyła wniosek o włączenie do miasta sołectwa Krówniki z terenu gminy Przemyśl. Taka decyzja została podjęta przez rząd pomimo pozytywnej opinii w tej sprawie wojewody podkarpackiego, jak również starań mieszkańców Krównik popierających działania samorządu miasta, którzy zabiegali o to m.in. w trakcie spotkań w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zmiana granic miasta jest bardzo ważnym elementem działań zmierzających do wzrostu rangi miasta, jak również jego rozwoju oraz terenów go otaczających. Prowadzone od dwóch lat prace samorządu, których efektem jest wczorajsza decyzja rządu, będą kontynuowane. Powiększenie obszaru Przemyśla jest procesem obliczonym na wiele lat, a uzyskane już doświadczenie z pewnością pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie kolejnych wniosków, jak i bardziej efektywne rozmowy z mieszkańcami miejscowości, które mogą znaleźć się w przyszłości w granicach miasta.
Opublikował:  | Data publikacji: 29-07-2009 13:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-02-2010 11:30