7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

O G Ł O S Z E N I E o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z treścią mpzp Lipowica I

Przemyśl, dnia 13.07.2009 r.

BRMP.II.5.124-3/09

 

O G Ł O S Z E N I E

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
i o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), z a w i a d a m i a m, o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowica I”.   
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jego treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem o których mowa w/w artykule ustawy, w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1.
Opublikował:  | Data publikacji: 27-07-2009 15:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-08-2011 12:39