22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany granic Przemyśla

W związku z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zawartym w nim zapisie o włączeniu w granice Przemyśla wyłącznie sołectwa Kruhel Wielki - Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wystosował list do parlamentarzystów z terenu Podkarpacia oraz Pana Grzegorza Schetyny Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
We wspomnianym wystąpieniu Prezydent Przemyśla wyraża rozgoryczenie i zaniepokojenie decyzjami zapisanymi w projekcie tego Rozporządzenia. Zapisy w nim zawarte w ocenie samorządu Przemyśla są krzywdzące, gdyż blokują możliwość rozwoju miasta. Są one również nie zrozumiałe z uwagi na fakt pozytywnej opinii jaką wyraził Przedstawiciel Administracji Rządowej w terenie – Wojewoda Podkarpacki – widząc celowość włączenia w granice Przemyśla sołectw Krówniki i Kruhel Wielki. „Wojewoda wydał tę opinię pomimo braku pozytywnej opinii Rady Gminy Przemyśl. Oprócz argumentów merytorycznych przemawiających za włączeniem sołectwa Krówniki do miasta, Wojewoda Podkarpacki wydając opinię kierował się również determinacją mieszkańców Krównik w dążeniu do zmiany ich przynależności terytorialnej poprzez włączenie sołectwa do Przemyśla. Mieszkańcy sołectwa Krówniki, poprzez swoich przedstawicieli dążą bowiem, do zjednoczenia obszaru i społeczności dawnej wsi Krówniki, do zwiększenia swoich szans na dynamiczny rozwój, liczą na zintensyfikowane działania związane z zakończeniem inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych od kilku lat na terenie sołectwa oraz większych niż dotychczas możliwości rozwoju gospodarczego, przekładającego się na poziom życia mieszkańców Krównik. Fakt ten został całkowicie pominięty w uzasadnieniu do wymienionego na wstępie projektu rozporządzenia”. Wśród innych argumentów Prezydenta Miasta Przemyśla znalazły się także: „W powiększeniu obszaru miasta, Rada Miejska w Przemyślu upatruje wzrost rangi miasta i jego rozwoju, jako szansę dla całego regionu. Niestety decyzja Rady Ministrów - szansę tę zdecydowanie oddala”.
W liście przesłanym do Posłów i Senatorów z terenu województwa Podkarpackiego Prezydent prosi o poparcie starań poprzez podjęcie pilnych działań w tej strategicznej sprawie. „Zabiegam o to, gdyż zadanie to oznacza przyszłość miasta i jego mieszkańców. Żywię nadzieję, iż sytuacja ulegnie zmianie i Rząd podejmie decyzję o poszerzeniu Miasta o Kruhel Wielki i Krówniki”.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował:  | Data publikacji: 14-07-2009 14:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-02-2010 11:30