7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Akademia Wschodnioeuropejska” .

informujemy że trwa wyłożenie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Akademia Wschodnioeuropejska” .

Projekt planu będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25.06.2009r. do 15.07.2009r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 1, I piętro, mała sala, w  dniu 07.07.2009r., godz. 9:00 - 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2009r.
Opublikował:  | Data publikacji: 03-07-2009 09:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-08-2011 12:39