19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Akademia Wschodnioeuropejska” .

informujemy że trwa wyłożenie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Akademia Wschodnioeuropejska” .

Projekt planu będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25.06.2009r. do 15.07.2009r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 1, I piętro, mała sala, w  dniu 07.07.2009r., godz. 9:00 - 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2009r.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl