-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Bezpłatne kursy instruktorów

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe - skorzystaj z oferty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, którarealizuje projekt p.n. „Podnoszę swoje kwalifikacje i wpływam na wzrost poziomu turystyki na Podkarpaciu – organizacja szkoleń zawodowych z zakresu sektora turystyki, sportu i rekreacji” w okresie od stycznia 2009 do lipca 2011.

Projekt obejmuje realizację bezpłatnych kursów:  
- instruktora pływania
- instruktora piłki nożnej
- instruktora piłki siatkowej
- instruktora piłki koszykowej
- pilota wycieczek
- przewodnika beskidzkiego

Beneficjantami mogą być osoby spełniające następujące warunki:
- zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, - osoby pełnoletnie, zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, - posiadające co najmniej średnie wykształcenie,
- legitymujące się dobrym stanem zdrowia, - nie karane za przestępstwo umyślne (dot. kursów pilota wycieczek i przewodnika beskidzkiego).
Uczestnikom projektu zwracane są koszty dojazdu.
Przygotowała M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 02-07-2009 09:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-07-2009 09:22