Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na

Przemyśl, dnia 30 czerwca 2009 r.

GL.I/IV-71441-6/09
 
Prezydent Miasta Przemyśla
 
 

informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 
 

1)  ul. Siemiradzkiego 6      - najwyższą miesięczną stawkę czynszową  zaoferował:

Wojciech Sudoł,

2)   ul. A. Mickiewicza 24       - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

Rafał Wlazło,

3) ul. Długosza 6                 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała:

Aneta Rudnicka,

4) ul. Grunwaldzka 21         - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała:

Anna Herda,

5) ul. Jagiellońska 27/Wałowa 3   - najwyższą miesięczną stawkę zaoferował:

                                                                                                                                                          Bogdan Famulak,

6) ul. Ratuszowa 12            - najwyższą miesięczną stawkę zaoferowała:

                                                                                                                                                               Agnieszka Morawiec,

7) ul. Serbańska 11             - najwyższą miesięczną stawkę zaoferowała:

                                                                                                                                                                Agnieszka Morawiec,

8) ul. Kazimierza Wielkiego 8   - najwyższą miesięczną stawkę zaoferował:

                                                                                                                                                                 Krzysztof Wasiewicz,

 

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia sięosoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 
 
ad. 1)-                  0 zł

ad. 2) -                 600 zł, słownie: sześćset złotych (Mickiewicza 24),

ad. 3) -                 2.700 zł. słownie: dwa tysiące siedemset złotych (Długosza 6),

ad. 4) -                 3.200 zł. słownie: trzy tysiące dwieście złotych (Grunwaldzka 21),

ad. 5)-                  2.400 zł. słownie: dwa tysiące czterysta złotych (Jagiellońska 27/Wałowa 3)

ad. 6)-                  4.500 zł słownie cztery tysiące pięćset złotych (Ratuszowa 12),

ad. 7)-                  4.700 zł słownie cztery tysiące siedemset złotych (Serbańska 11),

ad. 8)-                  7.000 zł słownie siedem tysięcy złotych (Kazimierza Wielkiego 8),

DOTwyniki aukcji (124,50KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-07-2009 08:57 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 29-09-2011 09:18

Na skróty