19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w Miejskiej Radzie Organizacji Pozarządowych w październiku

W dniu 23 czerwca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych, w którym wzięło udział ok. 40 osób.

Celem spotkania było powołanie przewodniczącego Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych, wyłonienie nowego Prezydium Rady, a także zmiana funkcjonowania grup roboczych.

W trakcie spotkania przedstawiono nową koncepcję organizacji MROP oraz zaproponowano powołanie trzech grup roboczych w miejsce dotychczasowych sześciu. Takie działania podyktowane są przede wszystkim koniecznością uaktywnienia prac Rady i poszczególnych grup. Obecni uznali jednak, iż takie zmiany powinny być dokładnie przemyślane i skonsultowane ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie miasta. W tym celu wyłoniono kilkuosobowy Zespół Inicjatywny, którego zadaniem będzie opracowanie nowego regulaminu działania MROP, jak również przygotowanie zmian w obecnie funkcjonującym systemie współpracy. Wstępnie uzgodniono, iż podsumowanie  prac Zespołu i dokonanie ewentualnych wyborów nastąpi w miesiącu październiku br.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl