15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Galicyjskie spotkania"

26 czerwca 2009 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej w ramach Wielokulturowego Festiwalu „Galicja” odbędzie się sesja popularnonaukowa „Galicyjskie spotkania”.

Program sesji:

I. Helena Modrzejewska w Galicji 9.00–10.40

1. Anna Kuligowska-Korzeniewska (Warszawa), „Nienawidzę Galicji” – Helena Modrzejewska: od Bochni do Czerniowiec
2. Agnieszka Marszałek (Kraków), Helena Modrzejewska we Lwowie
3. Olga Ciwkacz (Iwano-Frankiwsk), Helena Modrzejewska w Stanisławowie
4. Diana Poskuta (Kraków), Heleny Modrzejewskiej pożegnanie z Galicją. Ostatnie występy artystki na ziemiach polskich.

Dyskusja

II. Biografistyka 10.40–13.00

5. Jacek Proszyk (Bielsko-Biała), Kazimiera i Stanisław Alberti
6. Katarzyna Stańczak-Wiślicz (Warszawa), Walka o czystość ciała i doskonałość ducha – Apolinary Tarnowski i jego zakład przyrodoleczniczy w Kosowi Huculskim na Pokuciu
7. Żaneta Niedbała (Przemyśl), Z Krasiczyna na Wawel. Środowisko rodzinne a postawa życiowa kardynała Adama Stefana Sapiehy
8.Urszula Jakubowska (Warszawa), Witolda Szolginii powroty do Lwowa

Dyskusja i przerwa na kawę

III.Galicja wielonarodowościowa 13.00-14.30

9.Danuta Sosnowska (Warszawa), Narodziny ukraińskiej inteligencji
10.Grzegorz Mazur (Kraków), Geneza konfliktu polsko-ukraińskiego w Galicji
11.Lidia Derbieniowa (Iwano-Frankiwsk). Funkcje i rola mitologii w folklorze huculskim
12.Jarosław Nachlik (Lwów), Topos duszy w ujęciu poetów Młodej Muzy i Młodej Polski. Wspólna tradycja modernistyczna a specyfika narodowa.
13. Olesia Saczok (Lwów), Rola Lwowa w recepcji literatury polskiej na Ukrainie.

Dyskusja

IV. Z dziejów Galicji 16.00–18.00

14. Agnieszka Kawalec (Rzeszów), Car Aleksander w Sieniawie według relacji ks. Franciszka Siarczyńskiego
15. Danuta Pustelak (Rzeszów), Kuchnia i spiżarnia w XIX wiecznym galicyjskim dworze ziemiańskim
16. Jan Tomkowski (Warszawa), /Nie/poetycka Galicja
17. Rafał Habielski (Warszawa), Galicja na emigracji. Pamięć i nostalgia.
Opublikował:  | Data publikacji: 19-06-2009 11:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15