9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Międzynarodowe Warsztaty Naukowe

Mamy wielki zaszczyt i przyjemność ogłosić, że w dniach 22-23 czerwca 2009 w Przemyślu odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Naukowe pt. Stosunki polsko-ukraińsko-żydowskie na Kresach Wschodnich w okresie okupacji niemieckiej i Zagłady, 1941-1944. Organizatorami przedsięwzięcia są Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN oraz Tkuma All-Ukrainian Center for Holocaust Studies.
Do udziału w warsztatach zapraszamy także szeroką publiczność zainteresowaną podejmowanymi w ich trakcie zagadnieniami. Obrady konferencji odbywać się będą w dniach 22-23 czerwca 2009 w godz. 8.00 – 16.00 w Hotelu Gromada. Szczegółowy program w załączeniu. Informacje na temat konferencji znajdują się także na stronie internetowej: http://www.holocaustresearch.pl/index.php?mod=news&show=74

Jest to kolejna inicjatywa po sukcesie konferencji Pogranicze polsko-ukraińskie pod okupacją sowiecką, 1939-1941. Życie społeczne i wzajemne stosunki Polaków, Ukraińców i Żydów, która odbyła się w dniach 17-20 czerwca 2007 r. we Lwowie.
Naszym celem jest organizacja spotkania badawczego które przyczyni się do powstania i rozwoju wspólnej platformy naukowo-badawczej, jak również umożliwi wymianę doświadczeń badawczych oraz pozwoli przedyskutować zagadnienia źródłowe, a także różne drogi analizy podobnych tematów. Mamy nadzieję, że wymiana poglądów oraz dyskusja dadzą asumpt do rozwoju wzajemnych kontaktów oraz zainicjuje dialog na trudne tematy.
W warsztatach bierze udział ponad 30 naukowców z Polski, Ukrainy, Izraela, Kanady i Niemiec. Podczas tegorocznego spotkania organizatorzy postanowili utrzymać formułę warsztatów, w trakcie których podejmowane i dyskutowane będą trudne i słabo dotychczas zbadane zagadnienia wzajemnych relacji pomiędzy Polakami, Ukraińcami i Żydami w obliczu najazdu hitlerowskiego, zmiany okupanta oraz Zagłady mieszczące się w następujących ramach:

  • Ukraińcy, Polacy i Żydzi w przededniu i wobec okupacji niemieckiej oraz Zagłady
  • Zagadnienie rozwoju ukraińskiej idei narodowej oraz nastawienie Ukraińców do kwestii polskiej i żydowskiej
  • Ukraińcy i Żydzi jako jednostki i zbiorowość w oczach Polaków: aspekty polityczne, konspiracyjne, społeczne i gospodarcze
  • Żydzi w obliczu Zagłady wobec żywiołu polskiego i ukraińskiego

 

Program Warsztatów


Wszelkich informacji udziela Jakub Petelewicz pod numerem telefonu 603 257 594, e-mail: centrum@holocaustresearch.pl

źródło: Przemyska Biblioteka Publiczna

Opublikował:  | Data publikacji: 19-06-2009 11:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15