7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum

W ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna" istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum na rok szkolny 2009/2010.
Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie oraz uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.
Wnioski o przyznanie dofinansowania składa się do 10 lipca 2009 r., w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010. (wzór wniosku można pobrać w szkole lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego).
Więcej informacji na temat dofinansowania zakupu podręczników można uzyskać w szkole lub w Wydziale Edukacji pod numerem tel. 0 16 678 2596.

Wniosek

Instrukcja do Wniosku

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl