25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obóz Rowerowy Wędrowny po Kotlinie Sandomierskiej i Wyżynie Lubelskiej

Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego ,, Karpaty ‘’zaprasza na
Obóz Rowerowy Wędrowny
po Kotlinie Sandomierskiej
i Wyżynie Lubelskiej


Termin: 12.07.2009 – 18.07.2009


Regulamin obozu

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3,
tel. 0 16/ 678 53 74, http://przemysl.pttk.pl
Kierownik obozu: przodownik turystyki kolarskiej Jan Paradysz

2. Program obozu
Jest to impreza turystyczna o charakterze krajoznawczo – wypoczynkowym.
* Dzień pierwszy: przejazd PKP wraz z rowerami do Sędziszowa Młp.
a następnie przejazd rowerami na trasie: Przecław, Rzemień, Mielec, przyjazd do Baranowa
Sandomierskiego na nocleg.
Etap dzienny - ok 63 km.

* Dzień drugi: trasa: Koprzywnica, Skotniki, Sandomierz, Ossolin,
przyjazd do Klimontowa na nocleg.
. Etap dzienny - ok. 60 km

* Dzień trzeci: trasa: Ujazd, Opatów, Cmielów, rezerwat archeologiczny
Krzemionki Opatowskie, Ostrowiec Świętokrzyski, przyjazd do Nietuliska na nocleg.
Etap dzienny - ok 62 km

* Dzień czwarty: trasa: Bałtów, Solec n. Wisłą, Janowiec, przyjazd do Puław
na nocleg
. Etap dzienny - ok.65 km.

* Dzień piąty: trasa: Kazimierz n. Wisłą, Nałęczów, przyjazd do
Lublina na nocleg
. Etap dzienny - ok.62 km.

* Dzień szósty: trasa: Zemborzyce, Bychawa, przyjazd do Janowa
Lubelskiego na nocleg
Etap dzienny - ok.64 km.
* Dzień siódmy: trasa: Szklarnia, Porytowe Wzgórze, Ulanów, przyjazd do
Rudnika n. Sanem, powrót PKP do Przemyśla
Etap dzienny - ok.50 km.


3. Noclegi
Planuje się organizację noclegów w oparciu o bazę Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych i gospodarstw agroturystycznych. Ceny zarezerwowanych noclegów ( bez
pościeli wahają się w granicach od 15 – 25 zł/ osobę ). Zaleca się zabranie ze sobą śpiworów.

4. Warunki uczestnictwa
Wymagane jest dobre ogólne przygotowanie fizyczne. Rajd jest ogólnodostępny, przeznaczony
dla miłośników podróży rowerowych. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem
rodziców lub opiekunów.

5. Zgłoszenia
Udział w obozie należy zgłosić w Biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel/ fax: 16/678 53 74
Termin zgłoszeń upływa z dniem 06.07.2009. Kwalifikacji uczestników dokona kierownik obozu po rozmowie kwalifikacyjnej. Prosimy o pozostawienie nr telefonu przy zgłoszeniu na obóz.

6. Koszt obozu
Każdy z uczestników pokrywa koszty we własnym zakresie: wyżywienia, noclegu, przejazdu
PKP, biletów wstępu do muzeów, inne. Organizator nie pobiera opłaty za prowadzenie obozu.
Przy zapisie na obóz organizator pobiera wpisowe w wysokości 20 zł, które zostanie zwrócone
uczestnikowi w momencie rozpoczęcia obozu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po
terminie kwalifikacji wpisowe przepada.
Zaleca się przeznaczenie kwoty ok.70 zł na bilety wstępu do muzeów, zamków, rezerwatów.

7. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy obozu będący członkami PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki,
natomiast ci, którzy nie należą do Towarzystwa uiszczają opłatę przy zapisie w wysokości 3 zł
na ubezpieczenie NNW.
Każdy uczestnik powinien posiadać: rower z bagażnikiem wyposażony zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym, strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument
tożsamości ( członkowie PTSM legitymację ), zapasową dętkę lub łatki.
Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne dostosowane do warunków terenowych.

8. Postanowienia końcowe
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty
Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe
w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do
ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Po doborze uczestników na obóz, kierownik na spotkaniu organizacyjnym przed wyjazdem
omówi wszelkie aspekty dotyczące: spraw sprzętowych, ubioru, organizacji i szczegółowym
przebiegu obozu, techniki jazdy, ubezpieczeń, wyżywienia, zwiedzania itd.

Zapraszamy do udziału w obozie

Opublikował:  | Data publikacji: 16-06-2009 13:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-06-2009 08:30