Rajd rowerowy do Sanktuarium Maryjnego w Tuligłowach

PTTK zaprasza na rajd rowerowy
do Sanktuarium Maryjnego w Tuligłowach


Regulamin rajdu


1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego ,,Karpaty” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

2. Trasa rajdu
Rajd rowerowy przebiegać będzie po drogach i bezdrożach Pogórza Przemyskiego na trasie: Przemyśl, Bełwin, Wola Rokietnicka, Tuligłowy, Rokietnica, Ujkowice, Przemyśl ( ok. 52 km ).
Zbiórka uczestników w dn. 20.06.2009 r.( sobota ) o godz. 900 przy pomniku Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 915

3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. Poznanie historii, zabytków oraz walorów krajoznawczych Ziemi Przemyskiej.

4. Warunki uczestnictwa
Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,
lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

6. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości ( członkowie PTTK legitymację ), napój, suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.
Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne.

7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!
Sekcja Turystyki Rowerowej
ZAPRASZAMY ! ! !

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-06-2009 13:46 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-06-2009 13:48

Na skróty