12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wystawa Andrzeja Piotra Cieszyńskiego

Andrzej Piotr Cieszynski
obiekt, obraz, dokumentacja, instalacja
object, painting, documentation, installation

 
 
otwarcie, piatek / 19 czerwca 2009, godzina 18:00
opening, Friday / June 19th 2009 at 6:00 p.m.
 
wystawa czynna do 7 lipca 2009
exhibition will be open till July 7, 2009

 
 
Galeria Sztuki Wspolczesnej w Przemyslu
T. Kosciuszki 3, 37-700 Przemysl / Poland
tel. +48 16 678 38 81, tel/fax +48 16 678 38 59
e-mail:galeria_przemysl@pro.onet.pl
www.galeria-przemysl.interserw.pl
 
dyrektor Janusz J. Cywicki

 
 
Wystawa jest próbą zebrania w jednym miejscu i czasie wartości poszukiwanych przeze mnie na przestrzeni lat. Jest w jakimś sensie wystawą retrospektywną. Pragnę przekazać w niej obraz czasu rozumianego w sposób subiektywny.

Jedna z wcześniejszych realizacji, niegdyś zatytułowana „róża”, szczególnie nabiera nowego znaczenia.

W ten czas wpisują się również refleksje Eli Cieszyńskiej, za które bardzo jej dziękuję.

W trakcie rozmyślań nad wystawą nieoczekiwanie pojawił się tekst dotyczący okresu studenckiego, zdecydowałem się zamieścić go jako aneks.

 

Andrzej Cieszyński


Twórczość Andrzeja Cieszyńskiego jest wielowątkowa, tematycznie obejmuje zagadnienia związane z konkretną materią rozwijane w cyklach malarskich Katedry, Draperie i Muszle. Obok interesujących kompozycji figuratywnych, portretów i autoportretów, ta sama tematyka pojawia się również w pracach rysunkowych. Jednak to nie temat jest tu ważny, istnieje on w pracach Cieszyńskiego symbolicznie, jest pretekstem do poszukiwań dużo głębszych. W swoich pracach stara się on dotrzeć do pierwiastka duchowego, pragnie odkryć prawdziwą przyczynę i sens istnienia. To, co napędza jego twórczość, to marzenie o wieczności. Być może, najwyraźniej widać to w instalacjach. W przeciwieństwie do wręcz „barokowych” kompozycji malarskich i rysunkowych, w instalacjach uderza oszczędność użytych środków. Dzięki temu aranżacje zyskują na sile wyrazu i zadziwiają wnikliwością i dojrzałością refleksji.

Ostatnie realizacje Andrzeja Cieszyńskiego są swego rodzaju „podróżą w czasie”. Rekonstrukcja czasu przeszłego formalnie polega na zestawieniu elementów retrospektywnych i elementów współczesnych. Artysta twórczo wykorzystuje rekwizyty i znaczenia, które już kiedyś zaistniały w jego pracach. Działa tu intuicyjnie. Zderzając swoje przeszłe sposoby obrazowania z dzisiejszym pojmowaniem sztuki, oczekuje uzyskać nową, z góry niewiadomą, wartość. Autor porusza się na styku światów przeszłego-teraźniejszego, żywego-nieożywionego. Wszędzie jednak stara się odnaleźć jakieś ślady życia i wskazówki naprowadzające na właściwą drogę. W tym co robi stara się przede wszystkim zobaczyć i odkryć siebie razem z całą swoja historią, która jest kluczem do poznania istoty rzeczy.

Elżbieta Cieszyńska

 

Object, painting, installation, documentation.

Andrzej Cieszynskis art is multifaceted. His themes include aspects of subjects of concrete matter, elaborated in a series of paintings grouped in cycles, such as "Cathedrals," "Drapes" and "Seashells." The same themes appear in interesting figurative compositions, portraits and self-portraits, as well as his drawings. However, the aspect of subjects is not the most important factor in his work; it exists rather on a symbolic level--a pretext for a deeper search. Through his works, Cieszynski is trying to reach an elemental spirituality and discover the real reason and sense of existence. A dream of eternity fuels his art. Perhaps this is most visible in his installation art. In contrast to almost "baroque" composed paintings and drawings, his installations appear very minimalist. This minimalism boosts expression and surprises with insight and mature reflection.

Cieszynskis latest works are, in a sense, "time travel": reconstruction of the past forms a relationship between elements of retrospection and the present. The artist creatively reuses props and meanings from his past artworks. He intuitively collides his old manner of expression with todays understanding of art to achieve a new and unpredictable outcome with added value.

Cieszynski operates in a contact area of past and present worlds; whats alive and whats inanimate. Overall though, he is searching for any traces of life or clues that can take him down the right path. Most importantly, in all his works, Cieszynski is trying to view and rediscover himself through his past--and find the key to consciousnes.

Elżbieta Cieszyńska

translated by Darek Gryczon


JPGNULL (239,55KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 16-06-2009 13:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-02-2010 10:30